Mac OS X, Sublime Text

Skapa tjänst för att öppna filer i Sublime Text

1. Öppna Automator (finns i Launchpad under övrigt) och välj Arkiv/Nytt och Tjänst.

automator1.png

2. Välj Åtgärder/Verktyg och Kör kommandotolkscript. Dra symbolen till fönstret.

automator2.png

3. Klistra sedan in sökvägen till Sublime Text: /Applications/Sublime\ Text.app/Contents/SharedSupport/bin/subl -n $@ och välj /bin/zsh (du kan såklart använda /bin/bash om du du använder bash-terminal, men läs gärna mer på why z-shell (zsh) is cooler than your shell om du är intresserad av z-shell) och som argument i dropdown-listen till ”Kommandotolk” och ”Överför indata”:

automator3.png

4. Välj nu filer och mappar i dropdown-menyn till ”Tjänsten tar emot markerade”. Spara sedan tjänsten som Öppna i Sublime Text eller till vad du vill.

5. Nu kan du högerklicka på en mapp eller fil och välja ”Öppna i Sublime Text”. Bra va?

automator4.png

Kommentera