Sublime Text

Installera Package Control

För att enkelt kunna installera nya packages, snippets, plugins etc, installera PC.

Gå till wbond/package_control: http://wbond.net/sublime_packages/package_control och leta upp kod att klistra in i konsolen till ditt ST-program.

1. Visa konsollen: View/Show Console.

2. Klistra in koden från webbplatsen ovan.

3. Tryck enter och installationen drar igång.

Installera packages

Öppna PC genom menyn Sublime Text/Preferences/Package Control eller genom att skriva ⌘⇧P, välja Package Control: Install Package och söka efter package att installera.

Ett tredje och enklare sätt är att söka (⌘⇧P), skriva install i sökrutan samt retur. Ger samma resultat, men snabbare väg att gå.

pc.jpg

Kommentera