Webserver

Använda Virtual Hosts

Ibland kan det vara smidigt att använda Virtual Hosts, så att man slipper skriva (http://)localhost/host för att komma åt undermappar i Sites.

Skapa först mappen vhosts: sudo mkdir /etc/apache2/vhosts

Sök upp denna rad (men ta inte bort #) i httpd.conf: `\

Include /private/etc/apache2/extra/httpd-vhosts.conf (rad 499)

Direkt under skrivs denna rad (för att inkludera alla filer med ändelsen .conf i mappen vhosts): Include /private/etc/apache2/vhosts/*.conf I **vhosts**, skapa en default-konfiguratiionsfil: sudo vi _default.conf Lägg till kod i filen: DocumentRoot ”/Library/WebServer/Documents” `\

Kommentera